• :
 • Group Focus:
 • :
 • :
 • Group Description

  This is a working area dedicated to the RDA activities, news and events in The Netherlands. It aims at connecting researchers and data experts working with research data on a more local level and facilitates interconnecting local activities with broader RDA activities through e.g. RDA Working and Interest Groups.

   

  DANS; Data Archiving and Networked Services, was responsible for setting up the Dutch RDA node and focused on bringing existing initiatives closer together and expanding collaboration with others by engaging with government, national funding bodies, research organisations, and other networks involved in Research Data Management (RDM).

   

  On a national level, the Dutch RDA node promoted the work done within RDA global in general and in particular the work on certification (of trusted digital repositories) and persistent identifiers (PID). While at the same time making national players enthusiastic to join the global RDA playing field. Next to that we also provided the RDA ambassadors for the social sciences and the humanities disseminating and advancing the RDA work and outputs within these international communities. For more information see the following videos:

  Now the project has ended LCRDM (Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management) has taken over from DANS. This includes a national mailing list: Discussielijst RDM in Nederland RDM@LIST.ECOMPASS.NL

   

  To join the list please send an email to listserv@list.ecompass.nl

  • Leave the subject empty
  • In the text of the email put subscribe RDM and add your first and last name. Example: subscribe RDM first name last name

  RDA is continuously looking for researchers, research communities and private sector actors, who are interested in testing and adopting RDA outputs and recommendations, and are happy to give advice in different stages of this process.

   

  Feel free to register to this group by clicking on the Join link on the right. And please don’t hesitate to share your own events and news items via the mailing list or group calendar.


  Dutch

  Deze pagina geeft informatie over activiteiten, nieuws en evenementen van de RDA in Nederland. Het heeft als doel onderzoekers en data experts, die met onderzoeksdata werken, op een meer lokaal niveau met elkaar in contact te brengen en het verbinden van lokale activiteiten met bredere RDA-activiteiten, bijvoorbeeld door middel van de RDA Working en Interest Groups.

   

  DANS; Data Archiving and Networked Services, was verantwoordelijk voor het opzetten van de Nederlandse RDA node en focusde zich op het dichter bij elkaar brengen van bestaande initiatieven en het uitbreiden van samenwerkingen door het gesprek aan te gaan met de overheid, nationale financiers, onderzoeksorganisaties en netwerken die zich met Research Data Management (RDM) bezighouden.

   

  Op nationaal niveau promootte de Nederlandse RDA node het werk van RDA global in het algemeen en richtte zich specifiek op certificering (van betrouwbare digitale archieven) en persistent identifiers (PID). Tegelijkertijd maakten we nationale spelers enthousiast om zich aan te sluiten bij de wereldwijde RDA-initiatieven. Daarnaast leverden we de RDA-ambassadeurs voor de sociale- en geesteswetenschappen, die het RDA werk en output op deze terreinen verspreiden en bevorderen binnen deze internationale onderzoeksgebieden. Voor meer informatie zie de volgende video’s:

  Nu het project is beëindigd neemt LCRDM (Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management) de taak over van DANS. Dit bevat ook een nationale maillijst: Discussielijst RDM in Nederland RDM@LIST.ECOMPASS.NL

   

  Om lid te worden van de maillijst kan een email gestuurd worden naar listserv@list.ecompass.nl

  • Laat het onderwerp leeg
  • In de tekst van de email schrijft u: subscribe RDM en voeg uw voor en achternaam toe. Voorbeeld: subscribe RDM voornaam achternaam

  De RDA is continue op zoek naar onderzoekers, onderzoeksgebieden en partijen in de private sector die geïnteresseerd zijn in het testen en implementeren van output en aanbevelingen van de RDA, en is zeer bereid advies te geven in de verschillende stadia van dit proces.

   

  Word lid van deze groep door rechts op de knop ‘Join’ [Aanmelden] te klikken. Aarzel ook niet om uw eigen evenementen en nieuws te delen via de mailinglijst of groepsagenda!

   

   

  Node starter kit
  RDA Europe Node programme materials

  RDA general materials

 • Group Email

 • Group Type: Regional Group
 • Group Status:
 • Co-Chair(s):

Leave a Reply