Skip to main content

Notice

The new RDA web platform is still being rolled out. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Please report bugs, broken links and provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Stay updated about the web site milestones at https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/.

Kuratornettverket og Støttepakke for datahåndteringsplaner: To prosjekter på én dag.

 • Creator
  Discussion
 • #96600

  Leif Longva
  Participant

  Onsdag 29. mai 2024 lanseres «Kuratornettverk for FAIR forskingsdata». Dette skjer i form av et halvdags lanseringsseminar som finner sted i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Samme dag og samme sted arrangeres et verksted i regi av prosjektet «Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek». Status for prosjektets leveranser vil bli presentert, og det vil bli mulig å gi innspill på det som er gjort og veien videre.
  Kuratornettverket og Datahåndteringsplan-støttepakken er begge resultater av prosjekt som er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket.
   
  KORG-dagene
  Arrangementet er lagt til dagen før konferansen «Kunnskapsorganisasjonsdagene» (KORG-dagene som finner sted ved OsloMet 30.-31. mai.
   
  Kuratornettverket
  «Kuratornettverk for FAIR forskingsdata» er et nettverk for alle som jobber med kuratering av forskingsdata i Norge. Det skal sørge for god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom de som jobber med forskningsdatastøtte i Norge, på tvers av fagbibliotek og andre enheter. Kompetansehevende tiltak vil stå sentralt. Dette vil skje både i form av egne arrangement, og oversikter over andre nyttige ressurser og arrangement.
  På lanseringsseminaret vil prosjektets leveranser bli presentert, herunder hvordan det vil legges til rette for kommunikasjon og informasjonsdeling, samt forslag til forvaltningsmodell. Medlemskap og medlemmenes forpliktelser, samt organisering av daglig drift inngår i dette. Det blir anledning til å stille spørsmål, og komme med synspunkter og forslag.
  Les mer om prosjektet «Kuratornettverk for FAIR forskingsdata».
   
  Støttepakke for datahåndteringsplaner
  Dette ettårige prosjektet er omtrent halvveis idet arrangementet finner sted.
  En datahåndteringsplan (DHP) er et viktig dokument for ethvert forskningsprosjekt som håndterer en eller annen form for data, og forskere møter stadig krav fra flere hold om å utarbeide og presentere en DHP for sitt prosjekt. Samtidig er landskapet vanskelig å navigere i og veiledning som tilbys sprikende mellom de ulike forskningsinstitusjonene. Prosjektet vil derfor utarbeide en helhetlig støttepakke under åpen lisens for både forskere og de som veileder om datahåndtering. I tillegg til veiledningsressurser skal det bl.a. utarbeides en DHP-mal som skal fungere for de fleste forskere, fagområder og type forskningsprosjekt.
  I verkstedet vil en pilotversjon av støttepakken og DHP-malen bli presentert. Verkstedet er en anledning for støttepersonell til å fordype seg i DHP-krav og muligheter. Tilbakemeldinger på det som er gjort i prosjektet, fra forskningsdataeksperter med ulik bakgrunn, vil bli verdifullt for det videre arbeidet med støttepakken.
  Les mer om prosjektet «Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek».
   
  Program for dagen
  Begge arrangementene er gratis å delta på, inkludert kaffe og lunsj. Middag og sosial sammenkomst om kvelden skjer på deltakernes egen regning.
  Foreløpig program:
  Sted: Møterom Linken i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo (Moltke Moes vei 39). MazeMap: https://link.mazemap.com/WAxQJjOg
  09:30 – 10:00: Registrering, kaffe og frukt
  10:00 – 12:15: Lansering av Kuratornettverket
  12:15 – 13:15: Lunsj m/lanseringskake
  13:15 – 16:00:  Verksted: Støttepakke for datahåndteringsplaner
  18:00: Middag og sosial sammenkomst. NB: Dette gjør vi til en RDA Norge-sammenkomst! Har du ikke anledning til å delta på lanseringsseminaret eller verkstedet, så er du likevel velkommen til å være med på middagen.
  Vi trenger en indikasjon på hvor mange som vil delta på middagen. Derfor ber vi om en ikke-bindende påmelding via påmeldingsskjemaet! Sted kunngjøres senere.
   
  Strømming
  Det tas sikte på å strømme alt som skjer i møterommet Linken. Gruppearbeid vil ikke bli strømmet.
   
  Påmelding
  Arrangementet er gratis å delta på (unntatt middagen på kvelden), men vi ber om påmelding.
  Frist for påmelding: 20. mai.
  NB: Det er begrenset plass i rommet der arrangementet finner sted (Linken) så påmelding for fysisk deltakelse kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute.
  Vi ber også om påmelding til nettbasert deltakelse, og her vil det ikke være begrensning i antall deltakere. Det er ingen frist for påmelding kun til nettbasert deltakelse.
   
  Påmelding til fysisk deltakelse, og med mulighet for påmelding til middagen:
  https://nettskjema.no/a/408918
   
  Påmelding til nettbasert deltakelse, og med mulighet for påmelding til middagen:
  https://nettskjema.no/a/409094

Log in to reply.