RDA is an international volunteer member-based organisation and as such encourages the initiative and support of its members across the globe to animate their community on a national level. RDA Europe national node are part of the RDA Europe support programme whose aim is to interact with researchers and innovators in the local language, offering them a platform for exchange of information pertinent to the RDA and their activities and in strict compliance with RDA's guiding principles of Openness, Transparency, Consensus-based, Community driven, Harmonisation and Non-profit. The national pages should not be interpreted as an official representation of the Research Data Alliance in any country or any organisation unless this is specifically stated.

If there is an RDA National Group set up in your country, once your account is active you will be subscribed to receive information and news from that group. If you wish to unsubscribe, you can easily do that by editing the settings in your profile.

 

Europe National Node

Group details

Node Coordinators: 
 

 

 

This is a working area dedicated to the RDA activities, updates and events in Norway. Feel free to register by clicking on the Join link on the right. You will be automatically subscribed to the group mailinglist and will receive all RDA Norway updates. Don't hesitate to share your own via the posts to the mailinglist or group calendar.

 

 

Node starter kit
RDA Europe Node programme materials
RDA general materials


Recent Activity

11 Dec 2019

SV: [rda-in-norway] Incidental findings policy

Hei Ingrid,
Takk for raskt og informativt svar!
Stipendiaten jobbar med litteraturvitskap, og eg har ein mistanke om at prosjektet ikkje er meldepliktig, korkje til NSD eller til REK, så vi skal be ho om å avklara meldeplikt først.
Beste helsing
Philipp
Frå: Ingrid Heggland <***@***.***>
Send: onsdag 11. desember 2019 08:38
Til: Philipp Conzett
<***@***.***>
Kopi: '***@***.***-groups.org' <***@***.***-groups.org>
Emne: RE: [rda-in-norway] Incidental findings policy

11 Dec 2019

Incidental findings policy

Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:

Details on incidental findings policy must be provided.

Er det nokon som veit kva ein slik "incidental findings policy" går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?

Beste helsing

Philipp Conzett, UB UiT

 

29 Oct 2019

Research Bazaar 2020: Research Data For Everyone

Please join us at UiO for ResBaz2020 8.-10.jan call for WS is now open: How are the things you work with data? How can you make better use of data in your research? And how can you share data? The Research Bazaar is a worldwide festival for researchers, by researchers, aimed to help make research faster, smarter and better. The focus is on digital skills and tools important for modern-day research. The theme chosen for 2020 is: Research data for everyone: * How are the things you work with data * How can you make better use of data in your research * And how can you share data?

European Dataverse Workshop 2020
23 Jan 2020

European Dataverse Workshop 2020

 
Dataverse is an open source web application to share, preserve, cite, explore, and analyze research data. Save the date for the European Dataverse Workshop 2020, to be held at UiT The Arctic University of Norway

continue reading

25 Sep 2019

Kurs i forskningsdatahåndtering

 

UiO skal holde et kurs i forskningsdatahåndtering. Hovedsaklig retter kurset seg mot forskere, men det er også for andre interessert. Kurset er åpent for alle institusjoner.

Kurset skal se på god strukturering og dokumentasjon av forskningsdata fra begynnelse til slutt i forsknings-prosjekt.                                                                                                          Noe som er viktig både for deg selv og for forskningsgrupper som er sammen om å innhente og analysere data.

continue reading

11 Sep 2019

KURS FOR KURSLEIARAR I FAIR FORSKINGSDATAKURATERING

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering.

Dato: 20.-21. januar 2020
Stad: UiT, Tromsø

Meir informasjon finn du på RDA i Noreg si nettside:

https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/kurs-kursleiarar-i-fair-forskingsdatakuratering

Set av datoen allereie no!

Beste helsing
Philipp Conzett, UiT

 

20 Jan 2020

KURS FOR KURSLEIARAR I FAIR FORSKINGSDATAKURATERING

 

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering.

Dato: 20.-21. januar 2020
Stad: UiT, Universitetsbiblioteket, Tromsø (kart)

 

KURSINNHALD

Kurset skal gje deltakarane opplæring i fire sentrale område innanfor handtering og kuratering av forskingsdata: metadata, filformat, opphavsrett og eigarskap og lisensar.

continue reading

24 Jun 2019

Norge har blitt node i RDA

På vegne av et konsortium bestående av NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit og Uninett/Sigma 2 sendte NSD i slutten av april en søknad til RDA Europe om såkornmidler til etablering av en norsk RDA-node. I starten av juni kom gladmeldingen om at den norske søknaden ble innvilget.

 

Etableringen av en nasjonal node gir en arena der sentrale aktører nasjonalt kan styrke samarbeidet når det gjelder deling av forskningsdata og åpen forskning, samtidig som vi holder takt med utviklingen internasjonalt.