RDA is an international volunteer member-based organisation and as such encourages the initiative and support of its members across the globe to animate their community on a national level. RDA Europe national node are part of the RDA Europe support programme whose aim is to interact with researchers and innovators in the local language, offering them a platform for exchange of information pertinent to the RDA and their activities and in strict compliance with RDA's guiding principles of Openness, Transparency, Consensus-based, Community driven, Harmonisation and Non-profit. The national pages should not be interpreted as an official representation of the Research Data Alliance in any country or any organisation unless this is specifically stated.

If there is an RDA National Group set up in your country, once your account is active you will be subscribed to receive information and news from that group. If you wish to unsubscribe, you can easily do that by editing the settings in your profile.

 

Europe National Node

Group details

Node Coordinators: 
 

This is a working area dedicated to the RDA activities, news and events in The Netherlands. It aims at connecting researchers and data experts working with research data on a more local level and facilitates interconnecting local activities with broader RDA activities through e.g. RDA Working and Interest Groups.

 

DANS; Data Archiving and Networked Services, is responsible for setting up the Dutch RDA node and will focus on bringing existing initiatives closer together and expanding collaboration with others by engaging with government, national funding bodies, research organisations, and other networks involved in Research Data Management (RDM).

On a national level, the Dutch RDA node will promote the work done within RDA global in general and in particular the work on certification (of trusted digital repositories) and persistent identifiers (PID). While at the same time make national players enthusiastic to join the global RDA playing field. Next to that we will also provide the RDA ambassadors for the social sciences and the humanities disseminating and advancing the RDA work and outputs within these international communities. For more information see the following videos:

RDA is continuously looking for researchers, research communities and private sector actors, who are interested in testing and adopting RDA outputs and recommendations, and are happy to give advice in different stages of this process.

Feel free to register to this group by clicking on the Join link on the right. You will be automatically subscribed to the group newsletter. And please don't hesitate to share your own events and news items via the mailing list or group calendar.


Dutch

Deze pagina geeft informatie over activiteiten, nieuws en evenementen van de RDA in Nederland. Het heeft als doel onderzoekers en data experts, die met onderzoeksdata werken, op een meer lokaal niveau met elkaar in contact te brengen en het verbinden van lokale activiteiten met bredere RDA-activiteiten, bijvoorbeeld door middel van de RDA Working en Interest Groups.

 

DANS; Data Archiving and Networked Services, is verantwoordelijk voor het opzetten van de Nederlandse RDA node en zal zich focussen op het dichter bij elkaar brengen van bestaande initiatieven en het uitbreiden van samenwerkingen door het gesprek aan te gaan met de overheid, nationale financiers, onderzoeksorganisaties en netwerken die zich met Research Data Management (RDM) bezighouden.

 

Op nationaal niveau zal de Nederlandse RDA node het werk van RDA global in het algemeen promoten en zich specifiek richten op certificering (van betrouwbare digitale archieven) en persistent identifiers (PID). Tegelijkertijd maken we nationale spelers enthousiast om zich aan te sluiten bij de wereldwijde RDA-initiatieven. Daarnaast leveren we de RDA-ambassadeurs voor de sociale- en geesteswetenschappen, die het RDA werk en output op deze terreinen verspreiden en bevorderen binnen deze internationale onderzoeksgebieden. Voor meer informatie zie de volgende video's:

De RDA is continue op zoek naar onderzoekers, onderzoeksgebieden en partijen in de private sector die geïnteresseerd zijn in het testen en implementeren van output en aanbevelingen van de RDA, en is zeer bereid advies te geven in de verschillende stadia van dit proces.

 

Word lid van deze groep door rechts op de knop ‘Join’ [Aanmelden] te klikken. U bent dan automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief. Aarzel ook niet om uw eigen evenementen en nieuws te delen via de mailinglijst of groepsagenda!

 

 

Node starter kit
RDA Europe Node programme materials
RDA general materials


Recent Activity

16 Oct 2019

Fwd: feedback wanted on RDA recommendation 23 Things by LCRDM /feedback gevraagd!

Beste RDA-list members. Onderstaande oproep van de RDM discussielijst is wellicht voor u ook interessant.
Dear RDA-list members. The call below - copied from the RDM discussion list - might be of interest for you as well.
Met vriendelijke groet/with kind regards,
** Apologies for cross posting **
*** English below ***
Beste Collega's,
Uw feedback wordt gevraagd!
Als eerste intermediate deliverable heeft de taakgroep een update van de "23 Things" voor de Nederlandse community verzorgd.

11 Oct 2019

LCRDM Positioning paper 2019 and further - now available

**apologies for cross posting/English below **
LCRDM positioning Paper 2019 en verder
Eerder deze week verscheen het Positioning Paper 2019 en verder, samengesteld door de adviesgoep van het LCRDM.
In dit paper wordt – aan de hand van een thematische prioritering en drie bredere (beleidsmatige) werkgebieden - beschreven wat wel en niet binnen de scope van het LCRDM valt.
Sinds 2018 werkt het LCRDM met een pool van experts.Deze pool is inmiddels uitgegroeid tot ruim 190 deelnemers uit 60 Nederlandse onderzoeksinstellingen.

09 Oct 2019

S4R Masterclass/LCRDM Network Day 29/10: programme online - registration is open!

* Apologies for cross posting *
** for English see below **
Beste collega's,
Het programma voor de Support for Research Master class / LCRDM Network Day - waarvoor u in juli een save the date ontving- staat nu online en de inschrijflink is geopend: zie:
https://www.surf.nl/agenda/surf-lcrdm-research-support-en-netwerkdag
Let op: deelname is gratis, maar wilt u zich wel graag inschrijven?

03 Oct 2019

Assessment of data practices at your institution

***apologies for cross-posting***
Dear data specialists,
At Utrecht University Library, we are working on a survey to asses data practices of the researchers at different faculties.
We would be very grateful if those who did similar surveys already could share their experiences with us.
We already know that TU Delft did a “Quantitative assessment of research data management practices” and published the results https://zenodo.org/record/3380332, but we expect that there is more out there.

01 Oct 2019

Nederlandse universiteiten starten ORCID-campagne

***apologies for cross-posting***
Alle Nederlandse universiteiten doen dit collegejaar mee met een landelijke campagne die het gebruik van ORCID door onderzoekers wil bevorderen. Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID) is een internationaal, not-for-profit systeem dat academische auteurs duurzaam identificeert.

30 Sep 2019

Helis Academy Course: FAIR Data Stewardship - digital data scholarship for life scientists, 4-6 November 2019, Utrecht, the Netherlands

***apologies for cross-posting***
Dear colleague,
From 4-6th November, 2019, we will give another round of the Helis Academy - FAIR Data Stewardship course:
FAIR Data Stewardship – digital data scholarship for life scientists

23 Sep 2019

Re: [rda-netherlands] PID NL - A Workshop On The Use Of Persistent Identifiers In...

Dear Wouter,
Thank you very much for your email.
The workshop indeed will cover not only Handle based PIDs.
As I am involved in the organisation of the workshop I will contact you to discuss a possible contribution of you to the workshop.
Regards,
René van Horik
FREYA
Connected Open Identifiers for Discovery, Access and Use of Research Resources
www.project-freya.eu | twitter: @freya_eu
On 20 Sep 2019, at 17:28, wouter.addink via RDA in Netherlands <***@***.***-groups.org> wrote:

18 Sep 2019

PID NL - A Workshop On The Use Of Persistent Identifiers In The Netherlands - registration is open

**apologies for cross-posting**
RDA-NL in collaboration with 4TU, DataCite, Freya, ORCID, and SURF would like to invite you to a workshop focused on Persistent Identifiers (PIDs).
The event will take place on November 20, 2019 in The Hague.

18 Sep 2019

Essentials 4 Data Support

*** apologies for cross-posting***
English here below
Beste allen,
De zomerstop van 2019 is gebruikt om de cursus 'Essentials 4 Data Support' aan te passen, de laatste jaren zijn de ontwikkelingen immers snel gegaan. De cursus 'Essentials 4 Data Support' blijft zo nog steeds dé inleidende cursus voor degenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksgegevens.