Skip to main content

Notice

We are in the process of rolling out a soft launch of the RDA website, which includes a new member platform. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Visitors may encounter functionality issues with group pages, navigation, missing content, broken links, etc. As you explore the new site, please provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Thank you for your understanding and support as we work through all issues as quickly as possible. Stay updated about upcoming features and functionalities: https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/

Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?

 • Creator
  Discussion
 • #67629

  Her finner du opptaket til OA Week-webinaret “Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?” fra tirsdag 28. oktober 2021.
  Opptaket ligger her.
  Med innføringen av forfatterbetaling for åpen publisering har det vokst frem nye publiseringsmodeller basert på rask fagfellevurdering og aggressive tidsfrister for alle involverte parter. Dette har ført til bekymring for om kvaliteten kan bli skadelidende, og danner bakgrunnen for innføringen av det nye nivå X i kanalregisteret. Nivå X skal fungere som et venterom for publiseringskanaler mens de vurderes ekstra grundig av fagrådene for inkludering i kanalregisteret.
  Vidar Røeggen fra UHR redegjør for prinsippene bak Nivå X og hvordan den nye ordningen er innrettet i praksis. Henrik Karlstrøm fra NTNU følger opp med utdypende kommentarer og spørsmål rundt hva innføringen av et nytt nivå i kanalregisteret betyr for nåtidens og fremtidens kvalitetssikringssystemer.
  Vidar Røeggen (@Roeggen) er seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet, hvor han leder sekretariatet til Det nasjonale publiseringsutvalget. I UHR har han også ansvar for spørsmål knyttet til opphavsrett, forhandlinger med Kopinor og er sammen med enhetene for bibliotek og forskning ansvarlig for arbeidet med åpen forskning, som også organiserer Nasjonalt forum for åpen forskning. Han har ansvaret for den faglige organiseringen av nasjonal støtteordning for åpne tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap (NÅHST), og samarbeider tett med sekretariatet for støtteordningen, som nå ligger i HK-dir. Røeggen har tidligere jobbet som forlagsredaktør i Universitetsforlaget, der han blant annet hadde ansvaret for etableringen av www.idunn.no. Røeggen er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. 
  Dato og tid: Torsdag 28. oktober 2021, 10.00-11.30 CEST
  Daniel Kalvø (UiO) daniel.kalvo@ub.uio.no  
  Ivana Malovic (UiO) ivana.malovic@ub.uio.no
  Henrik Karlstrøm (NTNU) henrik.karlstrom@ntnu.no 
  Herman Strøm (USN) Herman.Strom@usn.no 

Log in to reply.