Posts

Create Wiki index

Events

Repository

Outputs

Case Statements

Plenaries

Members

RDA is an international volunteer member-based organisation and as such encourages the initiative and support of its members across the globe to animate their community on a national level. RDA Europe national node are part of the RDA Europe support programme whose aim is to interact with researchers and innovators in the local language, offering them a platform for exchange of information pertinent to the RDA and their activities and in strict compliance with RDA's guiding principles of Openness, Transparency, Consensus-based, Community driven, Harmonisation and Non-profit. The national pages should not be interpreted as an official representation of the Research Data Alliance in any country or any organisation unless this is specifically stated...

If there is an RDA National Group set up in your country, once your account is active you will be subscribed to receive information and news from that group. If you wish to unsubscribe, you can easily do that by editing the settings in your profile.

 

 

Národní uzel RDA Česká republika

 

RDA Česká republika je národním uzlem Research Data Alliance. Koordinátorem národního uzlu RDA v České republice se stal v říjnu roku 2019 spolek Plan4all v rámci evropského projektu RDA Europe 4.0, který byl zahájen 1. března 2018.

 

Plan4all je nezisková organizace, jejíž cílem je udržovat a dále rozvíjet výsledky výzkumných a inovačních projektů z oblasti prostorových dat a s nimi souvisejících technologií. Cílem je také transfer znalostí a využití výsledků v praxi. Plan4all agreguje otevřená data pro plánovací účely v oblasti využití území, zemědělství, životního prostředí, dopravy, turismu a dalších. Členové spolku Plan4all jsou v rámci RDA zapojeni do zájmové skupiny Agricultural Data IG, neboť prioritním tématem spolku je precizní zemědělství. 

 

Činnost českého národního uzlu spočívá v:

  1. Šíření povědomí o RDA v České republice a posílení členské základny na našem území
  2. Organizace nejrůznějších akcí (workshopů, školení, webinářů atd.) za účelem šíření informací o RDA a výstupech RDA 
  3. Povzbuzení české komunity k používání výstupů RDA
  4. Propagace akcí pořádaných RDA v rámci projektu RDA Europe 4.0
  5. Účast a zastoupení českého národního uzlu na zasedání řídícího výboru projektu RDA Europe 4.0

 

RDA granty podporující účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne

 

RDA připravila prezentaci poskytující bližší informace k poslednímu kolu otevřených výzev v rámci programu RDA Europe 4.0. RDA udělí celkem 7 grantů "Early Career" a  5 grantů "Expert", jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání RDA v australském Melbourne, a to díky poskytnutí finanční podpory sahající do výše 2400 euro.

 

Cílem programu RDA Europe 4.0 je vyvážené rozdělení grantů napříč celou Evropou a silná podpora žádostí o granty přijatých ze zemí EU13, mezi které patří i Česká republika. 

 

Český překlad prezentace najete zde:

 "Early Career" a "Expert" granty (pdf)

 

 

 

RDA v kostce - pravidelně aktualizovaný český překlad RDA in a Nutshell

 

Pravidelně aktualizovaná prezentace, která poskytuje základní informace o RDA, jejích členech a jejích činnostech.

 

Poslední verze:

RDA v kostce, únor 2020 (pptx & pdf)

 

 

Node starter kit
RDA Europe Node programme materials
RDA general materials

Documents available in country language