RDA WGDC - slide set VAMDC Pilot presented at WG Mtg Plenary 6,

24 Sep 2015

Set of slides on the VAMDC use case, presented at the WG Mtg at Plenary 6 in Paris
Carlo-Maria Zwölf


AttachmentSize
File 150923_RDA_wgdc_vamdc.pptx146.05 KB