• :
 • Group Focus:
 • :
 • :
 • Group Description

  Národní uzel RDA Česká republika

   

  RDA Česká republika je národním uzlem Research Data Alliance. Koordinátorem národního uzlu RDA v České republice se stal v říjnu roku 2019 spolek Plan4all v rámci evropského projektu RDA Europe 4.0, který byl zahájen 1. března 2018.

   

  Plan4all je nezisková organizace, jejíž cílem je udržovat a dále rozvíjet výsledky výzkumných a inovačních projektů z oblasti prostorových dat a s nimi souvisejících technologií. Cílem je také transfer znalostí a využití výsledků v praxi. Plan4all agreguje otevřená data pro plánovací účely v oblasti využití území, zemědělství, životního prostředí, dopravy, turismu a dalších. Členové spolku Plan4all jsou v rámci RDA zapojeni do zájmové skupiny Agricultural Data IG, neboť prioritním tématem spolku je precizní zemědělství. 

   

  Činnost českého národního uzlu spočívá v:

  1. Šíření povědomí o RDA v České republice a posílení členské základny na našem území
  2. Organizace nejrůznějších akcí (workshopů, školení, webinářů atd.) za účelem šíření informací o RDA a výstupech RDA 
  3. Povzbuzení české komunity k používání výstupů RDA
  4. Propagace akcí pořádaných RDA v rámci projektu RDA Europe 4.0
  5. Účast a zastoupení českého národního uzlu na zasedání řídícího výboru projektu RDA Europe 4.0

   

  RDA granty podporující účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne

   

  RDA připravila prezentaci poskytující bližší informace k poslednímu kolu otevřených výzev v rámci programu RDA Europe 4.0. RDA udělí celkem 7 grantů “Early Career” a  5 grantů “Expert”, jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání RDA v australském Melbourne, a to díky poskytnutí finanční podpory sahající do výše 2400 euro.

   

  Cílem programu RDA Europe 4.0 je vyvážené rozdělení grantů napříč celou Evropou a silná podpora žádostí o granty přijatých ze zemí EU13, mezi které patří i Česká republika. 

   

  Český překlad prezentace najete zde:

   “Early Career” a “Expert” granty (pdf)

   

   

   

  RDA v kostce – pravidelně aktualizovaný český překlad RDA in a Nutshell

   

  Pravidelně aktualizovaná prezentace, která poskytuje základní informace o RDA, jejích členech a jejích činnostech.

   

  Poslední verze:

  RDA v kostce, únor 2020 (pptx & pdf)

   

   

  Node starter kit
  RDA Europe Node programme materials

  RDA general materials

  Documents available in country language

   

   

 • Group Email

  rda-czechrepublic@rda-groups.org
 • Group Type: Regional Group
 • Group Status:
 • Co-Chair(s):

Leave a Reply