Presentasjonar frå RDA i Noreg sitt kurs i forskingsdatakuratering, UiT, 20.-21. januar 2020

14 Apr 2021

Sjå Septentrio Conference Series nr. 1 (2020): https://doi.org/10.7557/scs.2020.1