status:

Chair (s):

Group Email: [group_email]

Secretariat Liaison:


Národní uzel RDA Česká republika

 

RDA Česká republika je národním uzlem Research Data Alliance. Koordinátorem národního uzlu RDA v České republice se stal v říjnu roku 2019 spolek Plan4all v rámci evropského projektu RDA Europe 4.0, který byl zahájen 1. března 2018.

 

Plan4all je nezisková organizace, jejíž cílem je udržovat a dále rozvíjet výsledky výzkumných a inovačních projektů z oblasti prostorových dat a s nimi souvisejících technologií. Cílem je také transfer znalostí a využití výsledků v praxi. Plan4all agreguje otevřená data pro plánovací účely v oblasti využití území, zemědělství, životního prostředí, dopravy, turismu a dalších. Členové spolku Plan4all jsou v rámci RDA zapojeni do zájmové skupiny Agricultural Data IG, neboť prioritním tématem spolku je precizní zemědělství. 

 

Činnost českého národního uzlu spočívá v:

  1. Šíření povědomí o RDA v České republice a posílení členské základny na našem území
  2. Organizace nejrůznějších akcí (workshopů, školení, webinářů atd.) za účelem šíření informací o RDA a výstupech RDA 
  3. Povzbuzení české komunity k používání výstupů RDA
  4. Propagace akcí pořádaných RDA v rámci projektu RDA Europe 4.0
  5. Účast a zastoupení českého národního uzlu na zasedání řídícího výboru projektu RDA Europe 4.0

 

RDA granty podporující účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne

 

RDA připravila prezentaci poskytující bližší informace k poslednímu kolu otevřených výzev v rámci programu RDA Europe 4.0. RDA udělí celkem 7 grantů "Early Career" a  5 grantů "Expert", jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání RDA v australském Melbourne, a to díky poskytnutí finanční podpory sahající do výše 2400 euro.

 

Cílem programu RDA Europe 4.0 je vyvážené rozdělení grantů napříč celou Evropou a silná podpora žádostí o granty přijatých ze zemí EU13, mezi které patří i Česká republika. 

 

Český překlad prezentace najete zde:

 "Early Career" a "Expert" granty (pdf)

 

 

 

RDA v kostce - pravidelně aktualizovaný český překlad RDA in a Nutshell

 

Pravidelně aktualizovaná prezentace, která poskytuje základní informace o RDA, jejích členech a jejích činnostech.

 

Poslední verze:

RDA v kostce, únor 2020 (pptx & pdf)

 

 

Node starter kit
RDA Europe Node programme materials
RDA general materials

Documents available in country language

 

 

Events

12 to 25
August
2020

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020 - Call For Challenge Proposals

Dear all,

we would like to announce you that Plan4all, the RDA in the Czech Republic coordinator, organizes another fully virtual hackathon - this time, COVID-19 INSPIRE Hackathon!

24
March
2020

Dubrovnik INSPIRE Hackathon 2020

2020 is the fourth year of the INSPIRE Hackathon organised in the frame of the INSPIRE Conference (Dubrovnik, 12-15 May 2020).

27 to 29
January
2020

Prague INSPIRE Hackathon 2020

Plan4all as the coodinator of RDA Czech node in cooperation with other organisations and H2020 projects is organising the Prague INSPIRE Hackathon 2020.