Group Mailing list Archive

11 Sep 2019

KURS FOR KURSLEIARAR I FAIR FORSKINGSDATAKURATERING

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering.

Dato: 20.-21. januar 2020
Stad: UiT, Tromsø

Meir informasjon finn du på RDA i Noreg si nettside:

https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/kurs-kursleiarar-i-fair-forskingsdatakuratering

Set av datoen allereie no!

Beste helsing
Philipp Conzett, UiT

 

24 Jun 2019

Norge har blitt node i RDA

På vegne av et konsortium bestående av NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit og Uninett/Sigma 2 sendte NSD i slutten av april en søknad til RDA Europe om såkornmidler til etablering av en norsk RDA-node. I starten av juni kom gladmeldingen om at den norske søknaden ble innvilget.

 

Etableringen av en nasjonal node gir en arena der sentrale aktører nasjonalt kan styrke samarbeidet når det gjelder deling av forskningsdata og åpen forskning, samtidig som vi holder takt med utviklingen internasjonalt.

 

Pages