Group Mailing list Archive

22 Dec 2020

Gi innspill: Utvalgsarbeid om deling og gjenbruk av forskningsdata

Hvordan kan vi best legge til rette for deling og gjenbruk av forskningsdata? Hva er de største utfordringene, hva er mulighetene og hva kan være gode løsninger og insentiver?

Våren 2020 ba Kunnskapsdepartementet Forskningsrådet og UNIT om å nedsette et utvalg som skulle utrede spørsmål knyttet til lisenser og rettigheter ved deling og gjenbruk av forskningsdata.

22 Dec 2020

Gi innspill: Utvalgsarbeid om deling og gjenbruk av forskningsdata

Hvordan kan vi best legge til rette for deling og gjenbruk av forskningsdata? Hva er de største utfordringene, hva er mulighetene og hva kan være gode løsninger og insentiver?

Våren 2020 ba Kunnskapsdepartementet Forskningsrådet og UNIT om å nedsette et utvalg som skulle utrede spørsmål knyttet til lisenser og rettigheter ved deling og gjenbruk av forskningsdata.

17 Sep 2020

Ledig prosjektstilling i datahåndtering ved UiO

Er du glad i jobbe med data, kurs og undervisning? Da har vi kanskje jobben for deg! Vi er på jakt etter en prosjektmedarbeider til UiOs Kompetanseprosjekt for forskningsdata. Søknadsfrist 30 september. Detaljer finner du her: bit.ly/3iCtWiG

Bli med og bidra til at UiO blir enda bedre i datahåndtering!

 

14 Aug 2020

Ledig stilling ved UiT som IT-medarbeidar innan forsking og formidling

På IT-avdelinga ved UiT er det ei spennande stilling ledig med DataverseNO (https://info.dataverse.no) som eitt av hovudarbeidsområda. Søknadsfrist: 23. august 2020. Sjå stillingsutlysninga for meir informasjon: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190280/it-medarbeider-innen-forskning-og-formidling

Helsing

Philipp Conzett, UB UiT

 

17 Apr 2020

TEASER: NO-RDA inviterer til webinar om "Persondata, innsamling og datahåndtering i koronavirusets tid".

TEASER: NO-RDA inviterer til webinar om "Persondata, innsamling og datahåndtering i koronavirusets tid".

 

Hold av tirsdag 12.05.2020,  kl 10.00-13.00

 

Webinaret vil bestå av 2 deler:

 

10.00 - 11.30: En generell gjennomgang av "Persondata i forsknings- og studentprosjekter" og "Datahåndtering i forsknings- og studentprosjekter".

 

11.45 - 13.00: Erfaringsutvekslinger i forhold til hvordan dette nå gjøres på de ulike universiteter og høgskoler.

 

Pages