File Repository

Metadata at P14 Helsinki

AttachmentSize
PDF icon Metadata for FAIR Data.pdf75.39 KB

Metadata at P11 Berlin

AttachmentSize
File 01_JointMetadataSession.pptx211.78 KB

Metadata at P2 Washington, DC

Metadata at P3 Dublin

Metadata at P5 San Diego

Nanoscopy Use Case

EPOS Use Case Description

AttachmentSize
File EPOS_Use_Case_Example.docx341.39 KB

Use Case Example

AttachmentSize
File USE-CASE_EPOS_Example.xlsx14.8 KB

Use Case Comments

AttachmentSize
PDF icon UseCaseComments.pdf111.49 KB

Use Case Template