Informace pro žadatele o cestovní granty na 15. plenární zasedání