Skip to main content

Notice

We are in the process of rolling out a soft launch of the RDA website, which includes a new member platform. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Visitors may encounter functionality issues with group pages, navigation, missing content, broken links, etc. As you explore the new site, please provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Thank you for your understanding and support as we work through all issues as quickly as possible. Stay updated about upcoming features and functionalities: https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/

Spørreundersøkelse: Hva er praksis og behov i forskningsdataarkivering og -tilgjengeliggjøring i Norge?

 • Creator
  Discussion
 • #98956

  Svein Høier
  Participant

  Det nyoppstartede prosjektet “Kuratornettverk for FAIR forskingsdata” har som mål å etablere et nasjonalt kuratornettverk som skal gi medlemmene mulighet for kompetanseheving og kollegial erfaringsutveksling, og gi støtte i de konkrete utfordringene som medlemmene møter i det praktiske kurateringsarbeidet. Nettverket er nå i ferd med å formes, og innspill fra potensielle medlemmer vil være viktig for å få i stand et godt fungerende nettverk framover.
   
  Noen av medlemmene i dette nettverket vil ha årelang erfaring med arkivering og deling av forskningsdata, og behersker allerede kvalitetssikring, dokumentering, standardisering og formatering i tråd med FAIR-prinsippene og andre krav og anbefalinger. Mens en del av oss andre har langt mindre erfaring med praktisk kurateringsarbeid.
   
  For å vite litt mer om bakgrunn og behov til den potensielle medlemsmassen for nettverket, vil vi gjerne at alle interesserte tar seg tid til å besvare denne anonyme og åpne spørreundersøkelsen innen 1. november 2022: https://nettskjema.no/a/kuratornettverk2022.
   
  Spørreskjemaet er på norsk, men åpne spørsmål kan du også besvare på engelsk. 
   
  Resultater fra spørreundersøkelsen vil bli presentert og diskutert på et innspillsmøte 9. november 2022. Mer informasjon finner du på nettsidene til RDA Norge: https://rd-alliance.org/node/61927/posts.
   
  Prosjektet “Kuratornettverk for FAIR forskingsdata” er finansiert av Nasjonalbiblioteket og institusjonene som deltar i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet finner du på nettsidene til Nasjonalbiblioteket: 
  https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/kuratornettverk-for-fair-forskingsdata/.

Log in to reply.