Skip to main content

Notice

We are in the process of rolling out a soft launch of the RDA website, which includes a new member platform. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Visitors may encounter functionality issues with group pages, navigation, missing content, broken links, etc. As you explore the new site, please provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Thank you for your understanding and support as we work through all issues as quickly as possible. Stay updated about upcoming features and functionalities: https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/

Skills4EOSC planlegg nordisk nettverk for datarøktarar (Data Stewards)

 • Creator
  Discussion
 • #97493

  Philipp Conzett
  Participant

  Vidareformidlar her informasjon frå kollegaer i Sverige:
  Skills4EOSC planerar att skapa nätverk för att koppla samman människor från olika länder som arbetar stödjande mot forskare angående datahantering. Innan något pan-europeiskt nätverk intiteras så vill vi börja med regionala nätverk. 
  Om ett nordiskt nätverk för datahanteringsexperter skulle skapas, skulle du vara intresserad av att vara involverad på något sätt? Medlemskap skulle vara på frivillig basis, där alla deltar utifrån era förmågor och intressen. Huvudsyftet med detta nordiska samarbete är att erbjuda stöd och kommunikation mellan kollegor inom området datahantering. 
  Om du är intresserad av att delta, svara oss då med ett kort meddelande (namn, organisation och mail). En intresseanmälan är inte bindande. Om det finns intresse för nätverket kommer mer information att finnas tillgänglig senare i år. Maila: olivia.ekman@umu.se 
  Tack och hälsningar, Olivia Ekman och Carolin Rebernig-Hedman Umeå universitetsbibliotek

Log in to reply.