Skip to main content

Notice

We are in the process of rolling out a soft launch of the RDA website, which includes a new member platform. Visitors may encounter functionality issues pertaining to group pages, navigation, missing content, broken links, etc. As you explore the new site, please provide your feedback using the UserSnap tool found throughout the site. Thank you in advance for your understanding and support as we work through all issues as quickly as possible.

Norge har blitt node i RDA

 • Creator
  Discussion
 • #74167

  Trond
  Member

  På vegne av et konsortium bestående av NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit og Uninett/Sigma 2 sendte NSD i slutten av april en søknad til RDA Europe om såkornmidler til etablering av en norsk RDA-node. I starten av juni kom gladmeldingen om at den norske søknaden ble innvilget.
   
  Etableringen av en nasjonal node gir en arena der sentrale aktører nasjonalt kan styrke samarbeidet når det gjelder deling av forskningsdata og åpen forskning, samtidig som vi holder takt med utviklingen internasjonalt.
   
  Noden skal øke bevisstheten om RDA-aktiviteter og -anbefalinger blant norske interessenter, fremme RDA-engasjement i de ulike forskningsmiljøene, representere norske interesser i RDA og utvikle en bærekraftig driftsmodell.
   
  I tillegg til Norge fikk også Sverige, Litauen, Tsjekkia, Ungarn og Kroatia status som noder. Siden både Finland og Danmark allerede er nasjonale noder, så vil RDA-arbeidet også innebærere en forsterkning av det nordiske samarbeidet for kunnskap om datahåndtering og deling av forskningsdata.
   
  Les mer om etableringen av de nye nodene, her:
   
  https://rd-alliance.org/top-european-organisations-funded-coordinate-six-rda-national-nodes
   
   
  RDA-Nettverket er et globalt bottom up-nettverk, som EU-kommisjonen, National Science Foundation og National Institute of Standards and Technology i USA, samt det australske departementet for innovasjon tok initiativ til i 2013.
   
  Som medlem kan man drøfte og utveksle erfaringer med kolleger og samarbeidspartnere over hele verden. Medlemmer kan selv danne eller være med i arbeids- og interessegrupper der man deler kunnskap, diskuterer utfordringer og potensielle løsninger.
   
  Gruppene utvikler anbefalinger, retningslinjer og standarder som gjøre det letter å dele og gjenbruke data på tvers av teknologi, disiplin og landegrenser. For øyeblikket finnes det 102 arbeids- og interessegrupper som til sammen har produsert 32 godkjente anbefalinger.
   
  Medlemskap i nettverket er gratis for enkeltpersoner.

Log in to reply.