Zaključek projekta ParlaMint

10 Jun 2021
Groups audience: 

Posredujemo vabilo: 

 

Dragi vsi,

ob zaključku projekta ParlaMint (https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora) 28. junija od 14h do 16h prirejamo spletno predstavitev novega 16-jezičnega korpusa ParlaMint: https://www.clarin.eu/event/2021/clarin-cafe-parlamint-unleashed

Večjezični korpus, med katerimi je tudi slovenščina, vsebuje primerljivo vzorčene in označene referenčne parlamentarne razprave za obdobje od 2015 do oktobra 2019 in parlamentarne razprave iz obdobja Covid-19 od novembra 2019 do julija 2020. Korpusi so opremljeni z enakimi metapodatki o govorcih in govorih ter so lematizirani in jezikoslovno označeni z UD, označene pa so tudi imenske entitete. Korpusi so na voljo preko spletnih konkordančnikov noSketchEngine (https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/) in Kontext (https://www.clarin.si/kontext/first_form?corpname=parlamint20_si), prav tako pa jih je mogoče prenesti z repozitorija CLARIN.SI: http://hdl.handle.net/11356/1405

Lep pozdrav,

Darja Fišer

 

--

 

Dear all,

 

at the end of the ParlaMint project  (https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora) we will present the new 16-lingual corpus ParlaMint. The presentation will take place on 28 June 14-16 CEST via Zoom as part of the CLARIN Café series. More info on the programme and registration is available here: https://www.clarin.eu/event/2021/clarin-cafe-parlamint-unleashed

 

The multilingual corpus contains comparably sampled, annotated and encoded reference parliamentary proceedings for the period 2015-Oct 2019 and Covid-19 parliamentary proceedings for the periodNov2019-July2020. The corpora are enriched with comparable metadata about speakers and speeches and are lemmatized and linguistically tagged with UD, including Named Entities. The corpora are available via on-line concordancers noSketchEngine (https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/) and Kontext (https://www.clarin.si/kontext/first_form?corpname=parlamint20_si), and can also be downloaded from the CLARIN.SI repository: http://hdl.handle.net/11356/1405

 

Best regards,

Darja Fišer