Poročilo o dogodku – Sestanek RDA vozlišča Slovenija

You are here

04 Sep 2019 UTC

Poročilo o dogodku – Sestanek RDA vozlišča Slovenija

 
Date: 
04 Sep 2019

4. septembra 2019 je na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 14 potekal sestanek Research Data Alliance vozlišča Slovenije. Sestanka se je udeležilo 22 udeležencev, potekal je v dveh delih. Prvi del je bil namenjen analizi dokumenta Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih. Na drugem delu sestanka pa so bile predstavljene aktivnosti in načrti RDA slovenskega vozlišča za leto 2019/2020.   

V prvem delu sestanka, na katerega so bili prvotno povabljeni predstavniki zainteresiranih znanstvenih založnikov, je Janez Štebe iz Arhiva družboslovnih podatkov uvodoma predstavil dokument Smernice za oblikovanje politik in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov po posameznih poglavjih. Osnovni namen je, da bi omenjeni dokument sooblikovali v okviru RDA projekta, znanstvene založbe pa bi ga sprejele kot del svojih uredniških politik. Bistveno za razumevanje problematike je debata o tem, kaj sploh so odprti in raziskovalni podatki in na kakšen način naj bi se motiviralo ustvarjalce podatkov za njihovo predajo v digitalne repozitorije. Iz razprave, ki je sledila, je bilo razvidno, da znotraj raziskovalne skupnosti obstaja močna želja po definiranju skupnih politik ravnanja z raziskovalnimi podatki, so se pa nakazale specifike po posameznih raziskovalnih področjih. Udeleženci so se strinjali, da bodo v roku enega meseca oblikovali prvo skupno verzijo dokumenta Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb in izsledke predstavili na skupnem dogodku oz. konferenci, ki bo potekala med 14. in 15. novembrom 2019 v Mariboru.

V drugem delu sestanka RDA vozlišča Slovenije je bilo članom in simpatizerjem RDA predstavljeno, kaj je osnovni namen projekta RDA in načrtovane aktivnosti RDA vozlišča Slovenije do maja 2020. RDA vozlišče Slovenije in Arhiv družboslovnih podatkov, kot partner projekta RDA, bo koordiniral več skupnih sestankov in dogodkov, namenjenih promociji delovanja RDA ter izvajal promocijske aktivnosti za sprejemanje RDA priporočil oz. izdelkov. Tako se bo organiziralo več sestankov, poldnevnih ali celodnevnih dogodkov, namenjenih znanstvenim založnikom, raziskovalcem, financerjem, zakonodajalcem in drugim deležnikom s področja odprte znanosti. Poleg omenjenih dejavnosti se bo članom RDA ponujalo podporo pri vzpostavljanju politik in sprejemanju RDA priporočil. RDA vozlišče Slovenije bo koordiniralo delo dveh delovnih skupin, z vsebinskimi poudarki na vrednotenju podatkov in oblikovanju enotnih načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki.

Sestanek RDA vozlišča Slovenije je nakazal na veliko skupno željo in pripravljenost k nadaljnjem sodelovanju, v smeri vpeljevanja konceptov odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.