Podatkovno svetovanje v Sloveniji - Facilitating Data stewardship in Slovenia

You are here

17 Jun 2022 UTC

Podatkovno svetovanje v Sloveniji - Facilitating Data stewardship in Slovenia

 
Date: 
17 Jun 2022

Spletno srečanje RDA vozlišča Slovenija:  Podatkovno svetovanje v Sloveniji

Spremljevalni dogodek 19. plenarnega srečanja RDA

17. junij 2022, 10:00-12:00

 

Uveljavljanje odprte znanosti in širjenje kulture deljenja podatkov, pa tudi zakonske in administrativne obveze prinašajo nove naloge in vloge na področju podpore raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. Ena od njih je podatkovno svetovanje (data stewardship).

Na srečanju 17. junija 2022 bodo člani_ce in gosti_je RDA vozlišča predstavili stanje in novosti s področja podatkovnega svetovanja v Sloveniji, delili praktične izkušnje in primere dobre prakse ter se posvetovali o podpori, ki jo lahko nudi vozlišče pri vzpostavljanju dejavnosti.

 

Program srečanja 

  1. Novosti v slovenski zakonodaji (Ivan Skubic, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

  2. Viri in usposabljanja v RDA (Maja Dolinar, Arhiv družboslovnih podatkov)

  3. Dejavnosti vzpostavljenih podpornih centrov 

              Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Miro Pušnik)

              Arhiv družboslovnih podatkov (Sonja Bezjak in Irena Vipavc Brvar)

              Univerzitetna knjižnica Maribor (Dunja Legat)

              Nacionalna infrastruktura odprtega dostopa (Milan Ojsteršek)  

  1. Delo svetovalcev v praksi (Peter Čerče, Znanstveno raziskovalno središče Koper, in Matic Bradač, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)

  2. Zaključna razprava in predlogi usmeritev za RDA vozlišče Slovenija

Vljudno vabljeni k aktivnemu sodelovanju v diskusiji in k predstavtivi praks v vaši raziskovalni instituciji ali skupini. 

Prosimo, da se za sodelovanje prijavite na povezavi.

Delovni jezik srečanja bo slovenščina.
 


Online Meeting of RDA Node: Facilitating Data Stewardship in Slovenia 

Plenary 19 Co-located Event

17 June 2022, 10:00-12:00 CET

 

New roles and tasks for research support are emerging in the Slovenian research ecosystem through the implementation of Open Science principles, the increased importance of data-sharing culture, legal regulations and administrative obligations. One of them is data stewardship.  

The RDA Node Slovenia event will bring together members and guests of the RDA Node who will discuss the state of data stewardship in Slovenia, share practical experiences and best practice examples, and brainstorm on how the Node can support future efforts. 

 

Programme 

  1. Changes in the legislation (Ivan Skubic, MIZŠ)

  2. RDA sources and training (Maja Dolinar, ADP)

  3. Activities of support centres

              Central Technical Library at the University of Ljubljana (Miro Pušnik)

              Slovenian Social Science Data Archives (Sonja Bezjak in Irena Vipavc Brvar)

              University of Maribor library (Dunja Legat)

              National Open Access Infrastructure (Milan Ojsteršek)  

  1. Data stewards in practice (Peter Čerče, Science and Research Centre Koper, and Matic Bradač, LU School of Economics and Business)

  2. Closing discussion and Zaključna razprava in predlogi usmeritev za RDA vozlišče Slovenija

 

Participants are kindly invited to actively contribute to the discussion or present practices of their own institutions or research groups. 

Please register here to participate. 

NB: The working language will be Slovenian.