Workshop Om Kompetanse For Forskningsdatahåndtering i Norske Fag- Og Forskningsbibliotek nå ONLINE

    You are here

15 Dec 2021
Groups audience: 

Som følge av smitteutviklingen i samfunnet har vi besluttet å holde tidliger annonsert workshop om ferdigheter og kompetanse for datahåndtering i fag- og forskningsbibliotek digitalt.

Påmeldigen er fortsatt åpen, vi oppforderer dere til å mede på og dele med eget netverk slik at vi får med deltakere fra en bredde av institusjoner.

 

På vegne av prosjektet Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek,

Live Kvale 
Universitetsbibliotekar
UiO