SV: [rda-in-norway] Incidental findings policy

11 Dec 2019
Groups audience: 

Hei Ingrid,
Takk for raskt og informativt svar!
Stipendiaten jobbar med litteraturvitskap, og eg har ein mistanke om at prosjektet ikkje er meldepliktig, korkje til NSD eller til REK, så vi skal be ho om å avklara meldeplikt først.
Beste helsing
Philipp
Frå: Ingrid Heggland <***@***.***>
Send: onsdag 11. desember 2019 08:38
Til: Philipp Conzett
<***@***.***>
Kopi: '***@***.***-groups.org' <***@***.***-groups.org>
Emne: RE: [rda-in-norway] Incidental findings policy
Hei,
Hva er fagfeltet til denne stipendiaten?
Innen medisin, klinisk forskning, helseforskning el, så skal/bør alle prosjekter har en policy eller prosedyre for hva de gjør hvis det oppdages for eksempel sykdommer hos deltakere i studien, men som ikke er knyttet til formålet med prosjektet. Dette kalles vel tilfeldige funn på norsk. Dette tas gjerne opp i søknader til REK (så vidt jeg vet), og er også inkludert i infoskriv/samtykkeskjema til deltakere. De etiske komiteene har feks retningslinjer knyttet til genetiske undersøkelser: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/...
Jeg tenker at dette ikke er noe en stipendiat bør sitte med alene, men at en veileder/prosjektgruppe bør være med på å utarbeide dette? Hvis dette er forskning i tilknytning til/samarbeid med sykehuset, så har de kanskje også noen kliniske retningslinjer som kan være aktuelle å se til?
Hvis det derimot ikke er denne type forskning, så er jeg dessverre blank…
Vennlig hilsen
Ingrid H
Ingrid Heggland, PhD
Førstebibliotekar
Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester
NTNU Universitetsbiblioteket
Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
Tlf: +47 73 55 08 94
Mobil: +47 476 10 745
- Show quoted text -From: ***@***.***-groups.org <***@***.***-groups.org>
Sent: Wednesday, December 11, 2019 7:15 AM
To: RDA in Norway <***@***.***-groups.org>
Subject: [rda-in-norway] Incidental findings policy
Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:
Details on incidental findings policy must be provided.
Er det nokon som veit kva ein slik "incidental findings policy" går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?
Beste helsing
Philipp Conzett, UB UiT
--
Full post: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/post/incidental-findings-po...
Manage my subscriptions: https://www.rd-alliance.org/mailinglist
Stop emails for this post: https://www.rd-alliance.org/mailinglist/unsubscribe/67153