Hold av datoen onsdag 9. november: Nasjonalt samarbeid om forskningsdatastøtte og kompetanse

    You are here

22 Sep 2022
Groups audience: 

Save the Date Wednesday November 9th: National collaboration on RDM skills and support ///


RDA Norge inviterer til webinar og innspillsmøte om nasjonalt samarbeid om kompetanse og støtte knyttet til forskningsdata.


I første sesjon presenteres den endelige rapporten fra prosjektet “Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte” (jf. https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/kompetanserammeverk-for-forskningsdatastotte/). 


I andre sesjon inviterer det nyoppstartede prosjektet “Kuratornettverk for FAIR forskingsdata” til innspillsmøte (https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/kuratornettverk-for-fair-forskingsdata/).


Sett av formiddagen 9. november!