Webinar: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?

You are here

Webinar: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?
28 Oct 2021 UTC

Webinar: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?

 
Date: 
28 Oct 2021

Med innføringen av forfatterbetaling for åpen publisering har det vokst frem nye publiseringsmodeller basert på rask fagfellevurdering og aggressive tidsfrister for alle involverte parter. Dette har ført til bekymring for om kvaliteten kan bli skadelidende, og danner bakgrunnen for innføringen av det nye nivå X i kanalregisteret. Nivå X skal fungere som et venterom for publiseringskanaler mens de vurderes ekstra grundig av fagrådene for inkludering i kanalregisteret.

Vidar Røeggen fra UHR redegjør for prinsippene bak Nivå X og hvordan den nye ordningen er innrettet i praksis. Henrik Karlstrøm fra NTNU følger opp med utdypende kommentarer og spørsmål rundt hva innføringen av et nytt nivå i kanalregisteret betyr for nåtidens og fremtidens kvalitetssikringssystemer.

Vidar Røeggen (@Roeggen) er seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet, hvor han leder sekretariatet til Det nasjonale publiseringsutvalget. I UHR har han også ansvar for spørsmål knyttet til opphavsrett, forhandlinger med Kopinor og er sammen med enhetene for bibliotek og forskning ansvarlig for arbeidet med åpen forskning, som også organiserer Nasjonalt forum for åpen forskning. Han har ansvaret for den faglige organiseringen av nasjonal støtteordning for åpne tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap (NÅHST), og samarbeider tett med sekretariatet for støtteordningen, som nå ligger i HK-dir. Røeggen har tidligere jobbet som forlagsredaktør i Universitetsforlaget, der han blant annet hadde ansvaret for etableringen av www.idunn.no. Røeggen er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. 

Dato og tid: Torsdag 28. oktober 2021, 10.00-11.30 CEST

Språk: Norsk

Sted: Zoom (lenke sendes ut etter påmelding) 

Påmelding 

Arrangører:

Daniel Kalvø (UiO) daniel.kalvo@ub.uio.no  
Ivana Malovic (UiO) ivana.malovic@ub.uio.no
Henrik Karlstrøm (NTNU) henrik.karlstrom@ntnu.no 
Herman Strøm (USN) Herman.Strom@usn.no 

I anledning årets Open Access-uke inviterer flere norske fagbibliotek, i samarbeid med den norske noden av RDA (Research Data Alliance), til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Alle foredragene er digitale, og åpne for alle interesserte.