RDA NORGE WEBINAR 20. OKTOBER: ÅPNE FORSKNINGSDATA - HVORDAN NAVIGERE RETTIGHETER OG LISENSIERING?

You are here

20 Oct 2020 UTC

RDA NORGE WEBINAR 20. OKTOBER: ÅPNE FORSKNINGSDATA - HVORDAN NAVIGERE RETTIGHETER OG LISENSIERING?

 
Date: 
20 Oct 2020

I forbindelse med den internasjonale Open Access-uka inviterer den norske noden av Research Data Alliance (RDA) til webinar om åpne forskningsdata.

Åpen publisering av forskningsdata bidrar til bedre etterprøvbarhet og gjenbruk av data. Data bør publiseres med en lisens som beskriver rammene for gjenbruk, endring og videre distribusjon. Dette er nytt territorium for mange forskere, og det kan være uklart hva som er lov til å gjøre med andres data, og hvordan man kan velge lisens ved publisering av egne data. På dette webinaret gir vi en helt kort innføring om rettigheter til data. Deretter vil vi gå gjennom eksempler på publiserte datasett, hvor vi også åpner opp for diskusjon rundt ulike hensyn og vurderinger ved publisering og lisensiering av datasett.

 

Tidspunkt: Tirsdag 20. Oktober kl 09:00-10:30

Sted: Zoom. Møtelenke og passord sendes ut etter påmelding.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Elin Stangeland, Seniorrådgiver, Universitetsbiblioteket, UiO

09:10: Inger Berg Ørstavik, Professor, Institutt for privatrett, UiO: Kort innføring i forskningsdata og rettigheter

09:35: Hvordan dele forskningsdata i praksis?

Gjennomgang av caser som viser konkrete eksempler på hvordan ulike typer data kan deles og lisensieres, og ulike vurderinger og hensyn som må tas knyttet til rettigheter. Diskusjon og spørsmål underveis.

Ingrid Heggland, Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, NTNU

Philipp Conzett, Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, UiT

Live Håndlykken Kvale, Hovedbibliotekar, Universitetsbiblioteket, UiO/Stipendiat, OsloMet

Gry-Hege Henriksen, Spesialrådgiver, NSD

 

Målgruppe: Forskere og forskningsstøtte

Påmelding: Påmelding innen mandag 19. oktober kl 12.

Ved spørsmål om påmelding ta kontakt med Kjersti Hasle Enerstvedt, Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, UiB.