Open Access Week: Åpne, men usynlige? Hvordan kan vi gjøre åpen klimaforskning mer tilgjengelig?

You are here

26 Oct 2022 UTC

Open Access Week: Åpne, men usynlige? Hvordan kan vi gjøre åpen klimaforskning mer tilgjengelig?

 
Date: 
26 Oct 2022

Åpen tilgang til forskningsresultater regnes som en viktig byggestein for kunnskapssamfunnet. Den nyeste kunnskapen skal gjøres tilgjengelig for både forskere, næringsliv, offentlig sektor og befolkningen. Dette gjelder ikke minst for forskningsresultat innen klima og polarforskning, som er viktige forskningsfelt i Norge og som allmennheten er nysgjerrig på. Polarområdet er spesielt utsatt for klimaendringene.

Men hvor tilgjengelig er åpne forskningspublikasjoner egentlig for allmennheten? Klarer forskningsresultat innen klimaforskning å nå ut av elfenbenstårnet? Er det mulig for folk flest å finne fram til åpne publikasjoner innen klima og polarforskning? Og så, hvis man faktisk finner fram til en forskningsartikkel – er det mulig for interesserte borgere å bruke resultatene, eller er språket for teknisk/spesialisert?

Tid: Onsdag 26. oktober 12.30-13.45

Zoom-lenke: https://uib.zoom.us/j/61041243277?pwd=TVBaNk02cXJYdmp6RVY0MTl6MGJaZz09 

Vi inviterer eksperter som jobber med tilgjengeliggjøring og synlighet av klima og polarforskning til å presentere prosjektene sine og til diskusjon hvordan vi kan gjøre åpne forskningsresultat mer tilgjengelig.

  • Per Pippin Aspaas presenterer prosjektet Open Polar ved UiT Norges arktiske universitet, en søkeportal for åpent tilgjengelige publikasjoner og forskningsdata knyttet til polarområdene.
  • Caroline Armitage fra Universitetet i Bergen jobber med prosjektet Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste. Plattformen skal hjelpe akademikere og folk flest med å finne aktuelle forskningspublikasjoner med relevans for FNs bærekraftsmålene, blant annet bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene.
  • Helle Goldman fra Norsk Polarinstitutt er forfatter og sjefredaktør for det åpent tilgjengelige forskningstidsskriftet Polar Research, som har en fartstid på 40 år bak seg.
  • Brita Slettemark leder Klimahuset, en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som har som mål å formidle forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringer på en måte som gir kunnskap og bidrar til handling.
  • Heidi Helgestad er styreleder for Norsk klimanettverk, et uformelt nettverk for klimaengasjerte mennesker som bl.a. organiserer Klimafestivalen § 112.

Arrangementsgruppe:
Jenny Ostrop, UiB (jenny.ostrop@uib.no)
Kathleen (Katie) Alexandra Smart, UiT (kathleen.a.smart@uit.no

I anledning årets internasjonale Open Access Week inviterer flere norske fagbibliotek til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Alle foredragene er digitale og åpne for alle interesserte.