KURS FOR KURSLEIARAR I FAIR FORSKINGSDATAKURATERING

You are here

20 Jan 2020

KURS FOR KURSLEIARAR I FAIR FORSKINGSDATAKURATERING

 

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering.

Dato: 20.-21. januar 2020
Stad: UiT, Universitetsbiblioteket, Tromsø (kart)

 

KURSINNHALD

Kurset skal gje deltakarane opplæring i fire sentrale område innanfor handtering og kuratering av forskingsdata: metadata, filformat, opphavsrett og eigarskap og lisensar.

Kurset er retta mot personar som jobbar med forskingsstøtte på norske forskingsinstitusjonar. Det vil bli lagt mest vekt på data som kan gjerast ope tilgjengelege. (RDA i Noreg kjem til å arrangera fleire kurs i forskingsdatahandtering, som skal handla om andre tema, t.d. handtering av personidentifiserande og sensitive data.) Vidare vil fokuset liggja på data frå forskarar som høyrer til den såkalla lange halen (long tail), altså mindre og mellomstore datasett. Kurset legg altså ikkje vekt på store data frå forskingsprosjekt som har tilgang til omfattande forskingsinfrastruktur.

 

PROGRAM
(med atterhald om endringar)

Måndag 20. januar

10:30-11:00

Registrering og kaffi/te

11:00-11:05

Velkomst og opning v/Johanne Raade (UiT)

11:05-11:30

Introduksjon til workshopen, RDA Noreg, FAIR-prinsippa og forskingsdatakuratering

11:30-12:15

Metadata – del 1: Generiske metadata (gjenfinning m.m.)

12:15-13:15

Lunsj

13:15-14:00

Gruppearbeid

14:00-14:45

Oppsummering og diskusjon av gruppearbeid

14:45-15:00

Pause med kaffi/te

15:00-15:45

Metadata – del 2: Fagspesifikke metadata og dokumentasjon (t.d. ReadMe-fil, proveniens, m.m.)

15:45-16:30

Gruppearbeid

16:30-16:45

Pause

16:45-17:30

Oppsummering og diskusjon av gruppearbeid

19:00-

Konferansemiddag på Kystens Mathus / Skirri (kart)

 

Tysdag 21. januar

08:30-09:00

Kaffi/te

09:00-09:45

Filformat (arkivverdige format, konvertering m.m.)

09:45-10:45

Gruppearbeid

10:45-11:00

Pause

11:00-11:45

Oppsummering og diskusjon av gruppearbeid

11:45-12:45

Lunsj

12:45-13:15

Opphavsrett og eigarskap

13:15-13:45

Lisensar

13:45-14:30

Gruppearbeid

14:30-14:45

Pause med kaffi/te

14:45-15:30

Oppsummering og diskusjon av gruppearbeid

15:30-15:45

Avslutting

 

KURSAVGIFT OG KONFERANSEMIDDAG
Kursavgift: (kr. 360,- + 25 % mva. =) kr. 450,-. Kursavgifta dekkjer lunsj og kaffi/te i pausar på begge dagane.

Konferansemiddag: (kr. 428,- + 25 % mva. =) kr. 535,-. Konferansemiddagen inkluderer hovudrett og dessert med kaffi/te. Det blir servert vatn til maten. Annan drikke kan kjøpast individuelt.

 

PÅMELDING

>>> NB! Kurset er fullteikna, men du kan skriva deg på venteliste her.

--------------------------------------------------------------------------

Påmelding til kurset opnar på tysdag 22. oktober 2019 og skjer via dette påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsfristen er 6. januar 2020. Det er sett eit tak på tal på deltakarar, dvs. at kurset kan bli fullteikna før utgangen av påmeldingsfristen. I så fall vil det vera mogleg å skriva seg på ei venteliste.

NB! Kursavgift og avgift for ev. konferansemiddag vil bli fakturert etter kurset. Du kan melda deg av kurset fram til påmeldingsfristen 6. januar 2020, og vil då ikkje bli fakturert noka avgift. Melder du deg av etter 6. januar 2020, vil du bli fakturert for heile beløpet.

Før du fyller ut påmeldingsskjemaet, bør du avklara med institusjonen din om faktura skal sendast til deg personleg eller til institusjonen. I begge tilfella bør du ha fakturadresse (inkl. e-postadresse) klar ved påmelding.
 

PRAKTISK INFORMASJON

Tromsø er eit populært reisemål også i mørketida og nordlyssesongen, så det kan vera lurt å vera tidleg ute med å bestilla reise og overnatting når du har fått meldt deg på kurset.

 • Lokal transport:
  Buss: Tromskortet. Rute nr. 20, 21 og 34 går frå sentrum til universitetet, og har påstiging på haldeplass F4 i Fredrik Langes gate (kart).
  Drosje: Tromsø Taxi og Din Taxi
 • Kurslokale:
  UiT Noregs arktiske universitet, Kultur- og samfunnsfagbibliotek, UB-auditoriet (UB 132) (kart)
 • Kursmiddagen:
  Kystens Mathus / Skirri, Stortorget 1 (kart)

Har du spørsmål kring kurset, ta kontakt med arrangørane på research-data@support.uit.no.

Arrangementskomiteen:

 • Philipp Conzett, Universitetsbiblioteket, UiT Noregs arktiske universitet
 • Leif Longva, Universitetsbiblioteket, UiT Noregs arktiske universitet

Dette arrangementet er del av UiT FAIR Research Data Week 2020.

.