S4R Masterclass/LCRDM Network Day 29/10: programme online - registration is open!

09 Oct 2019
Groups audience: 

* Apologies for cross posting *
** for English see below **
Beste collega's,
Het programma voor de Support for Research Master class / LCRDM Network Day - waarvoor u in juli een save the date ontving- staat nu online en de inschrijflink is geopend: zie:
https://www.surf.nl/agenda/surf-lcrdm-research-support-en-netwerkdag
Let op: deelname is gratis, maar wilt u zich wel graag inschrijven?
Via de inschrijflink geeft u ook uw wensen door voor de lunch én u kunt zich - als dat in de programmering past - inschrijven voor de keuzesessies in de ochtend en/of de middag.
Mocht u kans zien de conferentie in uw eigen (virtuele) netwerk aan te bevelen, dan zouden we dat zeer op prijs stellen.
Namens de programmacommissie,
met vriendelijke groet,
Ingeborg Verheul
ENGLISH:
Dear colleagues,
The program for the Support4Research Masterclass / LCRDM network day - for which you received a save the date in July - is NOW online and the registration link is open: see:
https://www.surf.nl/en/agenda/surf-lcrdm-research-support-and-networking...
Please note : no registration fees, but we kindly ask you to register yourself.
Via the registration link you can also indicate your wishes for lunch and you could - if that fits into the programming - register for the choice sessions in the morning and / or the afternoon.
If you have the possibility to promote the conference in your own (virtual) network, we would greatly appreciate it.
On behalf of the program committee,
Kind regards,
Ingeborg Verheul
Ingeborg Verheul
Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management | Community Management | SURF | T (mobiel) + 31 6 10606207 | ***@***.*** | www.lcrdm.nl | T @lcrdm
To unsubscribe from the RDM list, click the following link:
[ http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?SUBED1=RDM&A=1 | http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?SUBED1=RDM&A=1 ]