LCRDM Pitch voor een consulatiegroep voor de LCRDM/RDA Taakgroep 23 Things / LCRDM Pitch for a consultancy group for the LCRDM/RDA Task Group 23 Things

    You are here

25 Jul 2019
Groups audience: 

** apologies for cross-posting - For English see below **
Beste Collega's,
Graag jullie aandacht voor onderstaand bericht.
Wie helpt er mee? Oproep voor een consultatiecommissie voor het LCRDM/RDA project 23 Things
Vervolg op de Pitch Een projectvoorstel voor het RDA Europe Call for projects in European organisations that adopt existing RDA Recommendations and Outputs (februari 2019) - 18 juli 2019
Met deze pitch doet het LCRDM een oproep voor een aantal mensen om deel te nemen aan de Consultation Committee voor een wat langer lopende LCRDM-activiteit: het LCRDM RDA Project 23 Things (augustus 2019 – juni 2020).
Meer informatie?
[putdeksel%20met%2023%20erop]
Bekijk de poster van de LCRDM/RDA Taakgroep, die bestaat uit Mijke Jetten (Radboud Universiteit), Fieke Schoots (Universiteit Leiden/UKB Werkgroep Research Data), Maria Cruz (Vrije Universiteit), Mateusz Kuszak (DTL/Carpentry Trainingen), Ellen Leenarts (DANS/RDNL Trainingen), Carlos Teijeiro (SURF/SURF Trainingen).
Vind je dit onderwerp interessant? Wil je meedenken?
Heb je tussen 30 augustus en 15 november tijd om deel te nemen aan twee sprintsessies van 4 uur? En ben je ook tussen december 2019 – juni 2020 nog beschikbaar om virtueel dan wel live mee te denken?
Bekijk de gedetailleerde pitch en meld je aan!
Wat meer informatie:
In april 2019 heeft RDA Europe het LCRDM projectvoorstel rond het RDA outputdocument 23 Things for libraries gehonoreerd. Zie: https://www.rd-alliance.org/top-european-organisations-funded-adopt-rda-...
Het project LCRDM/RDA 23 Things richt zich op het actualiseren en adopteren van de 23 Things recommendation van de RDA met de laatste stand van zaken in RDM ontwikkelingen in Nederland (o.a. referenties naar NPOS, AVG, EOSC, Gedragscode Wetenschappelijke integriteit) en op de adoptie van 23 Things als reference tool om te gebruiken in trainingsactiviteiten met een RDM/Open Science focus voor een brede groep stakeholders zoals datastewards, IT-support staf en IT-specialisten, data- en subject-librarians, beleidsmensen, onderzoekers, PhD-kandidaten en Bachelor-/Masterstudenten.
Als consultancy group member wordt je gevraagd je input te geven voor de revisie van de 23 Things via deelname aan tenminste twee, maar waar mogelijk meerdere sprintsessies van een halve dag, en om te adviseren over de projectresultaten en bijbehorende activiteiten binnen het project. We vragen je ook om het project en de projectresultaten te promoten in je eigen professionele netwerk.
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Mijke Jetten (Radboud Universiteit). Mocht je zelf geen tijd hebben om deel te nemen, maar wil je wel graag dat je instelling betrokken is, dan is het ook prima als je een collega aanmeldt.
En: heb je zelf een idee voor een pitch? Geef het door! Op de pitchpagina staan een online formulier en een korte richtlijn hoe dat aan te pakken. Je idee mailen kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,
Ingeborg Verheul
*****
English:
Dear colleagues,
Please note the message below.
Anyone interested to join? This LCRDM Pitch (number nine) calls out for a consultation committee for the LCRDM/RDA project 23 Things
Follow up of the Pitch A project proposal for the RDA Europe Call for projects in European organisations that adopt existing RDA Recommendations and Outputs (February 2019) - 18 July 2019
With this pitch the LCRDM calls out for a number of people to participate in the Consultation Committee for a longer-term LCRDM activity: the LCRDM RDA Project 23 Things (August 2019-June 2020).
[putdeksel%20met%2023%20erop]
Have a look at the poster of the LCRDM/RDA Task Group, consisting of Mijke Jetten (Radboud University), Fieke Schoots (University Leiden/UKB Working Group Research Data), Maria Cruz (Free University), Mateusz Kuszak (DTL/Carpentry Training), Ellen Leenarts (DANS/RDNL Training), Carlos Teijeiro (SURF/SURF Training).
Are you interested in this topic? Do you want to join?
Do you have time available between 30 August and 15 November to join 2 sprint sessions of 4 hours? And are you also available between December 2019 – June 2020 to provide virtual and/or live advise?
Have a look at the detailled pitch and subscribe!
Some more information:
In april 2019 RDA Europe selected the LCRDM project proposal around the RDA output document 23 Things for libraries. See: https://www.rd-alliance.org/top-european-organisations-funded-adopt-rda-...
The project LCRDM/RDA 23 Things aims at adapting the 23 Things recommendation of RDA according to the latest RDM developments in the Netherlands (f.e. references to NPOS, AVG, EOSC, Code of Conduct Scientific Integrity) and on the adoption of 23 Things as a reference tool to use in training activities with an RDM/Open Science focus for a broad group of stakeholders, sucht as data stewards, IT support staff and IT specialists, data and subject librarians, policy offices, researchers, PhD candidates and Bachelor and Master students.
As a consultancy group member you will be asked to give your input fort he revision of 23 Things by participating in at least two - but if possible more - sprint sessions of half a day, and to advice on the project results and activities. We also ask you to promote the project and its results in your own professional network.
Do you need more information? Please contact Mijke Jetten (Radboud University). If you do not have the time to participate, but if you would like your institution to be involved, it is also fine to put forward the name of a colleague.
And last but not least: do you have an idea for a pitch yourself? Send it in!
The Pitch page contains an online form and a short guide on how to deal with this. You can also send in your idea by email.
Met vriendelijke groet, with kind regards,
Ingeborg
Ingeborg Verheul
Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management | Community Management | SURFsara | Science Park 140 | 1098 XG Amsterdam |
| T +31 (0) 20 800 1300 | T (mobiel) + 31 6 10606207 | ***@***.*** | www.lcrdm.nl | T @lcrdm