Inschrijving/ Enrollment RDNL Essentials Training

25 Jul 2019
Groups audience: 

Dear all,
Enrollment for the Autumn course 'Essentials 4 Data Support' is still open. Starting date is 10 October.
E4DS is an introductory course for those people who (want to) support researchers in storing, managing, archiving and sharing their research data.
See https://datasupport.researchdata.nl/en
The course, three rounds a year, is one of the initiatives of Research Data Netherlands (RDNL), a partnership of 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) and SURFsara. With this coalition, which is also open to other partners, the three data archives are joining forces in the field of sustainable data archiving.
*
Inschrijving voor de herfstronde van 'Essentials 4 Data Support' is nog mogelijk. Startdatum is 10 oktober.
E4DS is een inleidende cursus voor hen die onderzoekers (willen gaan) ondersteunen in hun databeheer.
Zie https://datasupport.researchdata.nl/
De cursus, driemaal per jaar gegeven, is een van de initiatieven van Research Data Netherlands (RDNL), een samenwerkingsverband van 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de drie data-archieven hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering.
Kind regards,
Ellen Verbakel, Cees Hof, Boudewijn van den Berg