Γνωρίστε το RDA!

Τί είναι το RDA;

Το RDA είναι ένα παγκόσμιο forum το οποίο ενθαρρύνει τις συνεργασίες και τη διεπιστημονική έρευνα, με σκοπό - μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των συνεργασιών αυτών (RDA outputs and recommendations) - να προτείνει λύσεις σε μείζονα θέματα και προκλήσεις στη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων. 

Το RDA αποτελεί σημαντική πηγή γνώσης για πληθώρα θεμάτων που αφορούν τα ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο δεν προσφέρει κάποιες δεξιότητες (skills) στους ερευνητές. Ο οποιοσδήποτε, όμως, μπορεί ελεύθερα να μάθει για όλα τα θέματα που συζητούνται στο RDA, να συμμετάσχει ενεργά σε groups αν το επιθυμεί, να προτείνει τη δημιουργία νέων group εάν υπάρχει ανάγκη και να εξασκήσει τα δικά του skills μέσα από την συμμετοχή του αυτή.

 

Πως μπορώ να γίνω μέλος του RDA;

Με τη δημιουργία λογαριασμού στο RDA (registration), γίνεσαι απευθείας και μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας!

 

Τί έχει να μου προσφέρει το RDA; 

Αυτήν την στιγμή, υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας και ομάδες ενδιαφέροντος, οι οποίες δημιουργήθηκαν προκειμένου να μελετηθούν οι σημερινές προκλήσεις στο χώρο των (μεγάλων) δεδομένων και να προταθούν λύσεις. Οι λύσεις αυτές αφορούν σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα και έχουν τη μορφή προτάσεων ή αποτελεσμάτων προς υιοθέτηση από οργανισμούς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Αξίζει να αναφερθεί πως, κάποια από τα αποτελέσματα του RDA, έχουν εγκριθεί και είναι πλέον αποδεκτά ως καλές πρακτικές από παγκόσμιους φορείς και χορηγούς της έρευνας, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ICT Recommendations).

 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στα RDA groups;

To RDA απευθύνεται τόσο σε ερευνητές όσο και σε ερευνητικές ομάδες, έργα και οργανισμούς. Η συμμετοχή ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση:

 

  • Συμμετοχή ως individual

"Join Group" για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών του group, είτε ως απλός παρατηρητής είτε με πιο ενεργό δράση, έπειτα από επικοινωνία με τους group chairs. π.χ. για ενημέρωση ή ενεργό συμμετοχή στο Early Career & Engagement IG, μεταβείτε στο “Join Group” εδώ

 

  • Συμμετοχή ως οργανισμός ή ως ερευνητική ομάδα

Στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας ερευνητικής ομάδας, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέσα από την εφαρμογή κάποιων αποτελεσμάτων RDA outputs and recommendations στο ερευνητικό έργο με το οποίο ασχολείται ή σε υποδομές και υπηρεσίες που υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται. Με αυτήν την επιλογή, δημιουργείται ένα case study το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα του RDA και αποτελεί παράδειγμα για παρόμοιους οργανισμούς/ ερευνητικές ομάδες που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.