Skip to main content

Notice

We are in the process of rolling out a soft launch of the RDA website, which includes a new member platform. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Visitors may encounter functionality issues with group pages, navigation, missing content, broken links, etc. As you explore the new site, please provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Thank you for your understanding and support as we work through all issues as quickly as possible. Stay updated about upcoming features and functionalities: https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/

#130263

Hei,
Hva er fagfeltet til denne stipendiaten?
Innen medisin, klinisk forskning, helseforskning el, så skal/bør alle prosjekter har en policy eller prosedyre for hva de gjør hvis det oppdages for eksempel sykdommer hos deltakere i studien, men som ikke er knyttet til formålet med prosjektet. Dette kalles vel tilfeldige funn på norsk. Dette tas gjerne opp i søknader til REK (så vidt jeg vet), og er også inkludert i infoskriv/samtykkeskjema til deltakere. De etiske komiteene har feks retningslinjer knyttet til genetiske undersøkelser: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/
Jeg tenker at dette ikke er noe en stipendiat bør sitte med alene, men at en veileder/prosjektgruppe bør være med på å utarbeide dette? Hvis dette er forskning i tilknytning til/samarbeid med sykehuset, så har de kanskje også noen kliniske retningslinjer som kan være aktuelle å se til?
Hvis det derimot ikke er denne type forskning, så er jeg dessverre blank…
Vennlig hilsen
Ingrid H
Ingrid Heggland, PhD
Førstebibliotekar
Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester
NTNU Universitetsbiblioteket
Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
Tlf: +47 73 55 08 94
Mobil: +47 476 10 745
– Show quoted text -From: ***@***.***-groups.org
Sent: Wednesday, December 11, 2019 7:15 AM
To: RDA in Norway
Subject: [rda-in-norway] Incidental findings policy
Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:
Details on incidental findings policy must be provided.
Er det nokon som veit kva ein slik “incidental findings policy” går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?
Beste helsing
Philipp Conzett, UB UiT

Full post: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/post/incidental-findings-po
Manage my subscriptions: https://www.rd-alliance.org/mailinglist
Stop emails for this post: https://www.rd-alliance.org/mailinglist/unsubscribe/67153