NWO herziet datamanagementprotocol per 1 januari 2020

19 Dec 2019
Groups audience: 

Per 1 januari aanstaande herziet NWO haar datamanagementprotocol. NWO bevestigt hiermee de inzet op Open Science en benadrukt het belang van gedegen datamanagement.
De herziening van het protocol is onder andere voorbereid door de belangrijkste onderzoekfinanciers in Europa, verenigd in Science Europe. Peter Doorn, directeur DANS, is voorzitter van de Europe Working Group on Research Data van Science Europe.
DANS juicht de herziening toe. Peter Doorn: “Door toepassing van Science Europe’s Core Requirements for Data Management Plans draagt NWO eraan bij dat steeds meer organisaties dezelfde eisen stellen aan data management door onderzoekers. Dat schept duidelijkheid. In het vernieuwde NWO-protocol wordt ook verwezen naar de lijst van ‘duurzame bestandsformaten’ van DANS. Het protocol vergt ook dat data wordt gedeponeerd bij betrouwbare repositories. Dit is een opstap naar het gebruik van gecertificeerde repositories, die minimaal voldoen aan het CoreTrustSeal. Wat DANS betreft moet ook software als projectresultaat op een goede manier worden beheerd, gearchiveerd en beschikbaar gesteld. Het onlangs door het eScience Center en DANS gelanceerde online platform FAIR Software Route geeft hier informatie over.”
Meer informatie
Op de website van NWO staat het volledige nieuwsbericht.

 • Christina Lohr's picture

  Author: Christina Lohr

  Date: 19 Dec, 2019

  Could you take me off the mailing list, please?
  Thanks,
  Christina
  - Show quoted text -From: ***@***.***-groups.org <***@***.***-groups.org>
  Sent: 19 December 2019 09:33
  To: ***@***.***-groups.org
  Subject: [rda-netherlands] NWO herziet datamanagementprotocol per 1 januari 2020
  *** External email: use caution ***
  Per 1 januari aanstaande herziet NWO haar datamanagementprotocol. NWO bevestigt hiermee de inzet op Open Science en benadrukt het belang van gedegen datamanagement.
  De herziening van het protocol is onder andere voorbereid door de belangrijkste onderzoekfinanciers in Europa, verenigd in Science Europe. Peter Doorn, directeur DANS, is voorzitter van de Europe Working Group on Research Data van Science Europe.
  DANS juicht de herziening toe. Peter Doorn: “Door toepassing van Science Europe’s Core Requirements for Data Management Plans draagt NWO eraan bij dat steeds meer organisaties dezelfde eisen stellen aan data management door onderzoekers. Dat schept duidelijkheid. In het vernieuwde NWO-protocol wordt ook verwezen naar de lijst van ‘duurzame bestandsformaten’ van DANS. Het protocol vergt ook dat data wordt gedeponeerd bij betrouwbare repositories. Dit is een opstap naar het gebruik van gecertificeerde repositories, die minimaal voldoen aan het CoreTrustSeal. Wat DANS betreft moet ook software als projectresultaat op een goede manier worden beheerd, gearchiveerd en beschikbaar gesteld. Het onlangs door het eScience Center en DANS gelanceerde online platform FAIR Software Route geeft hier informatie over.”
  Meer informatie
  Op de website van NWO staat het volledige nieuwsbericht.
  ________________________________
  Elsevier B.V. Registered Office: Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands, Registration No. 33156677, Registered in The Netherlands.

submit a comment