Incidental findings policy

11 Dec 2019
Groups audience: 

Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:

Details on incidental findings policy must be provided.

Er det nokon som veit kva ein slik "incidental findings policy" går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?

Beste helsing

Philipp Conzett, UB UiT

 

 • Ingrid Heggland's picture

  Author: Ingrid Heggland

  Date: 11 Dec, 2019

  Hei,
  Hva er fagfeltet til denne stipendiaten?
  Innen medisin, klinisk forskning, helseforskning el, så skal/bør alle prosjekter har en policy eller prosedyre for hva de gjør hvis det oppdages for eksempel sykdommer hos deltakere i studien, men som ikke er knyttet til formålet med prosjektet. Dette kalles vel tilfeldige funn på norsk. Dette tas gjerne opp i søknader til REK (så vidt jeg vet), og er også inkludert i infoskriv/samtykkeskjema til deltakere. De etiske komiteene har feks retningslinjer knyttet til genetiske undersøkelser: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/...
  Jeg tenker at dette ikke er noe en stipendiat bør sitte med alene, men at en veileder/prosjektgruppe bør være med på å utarbeide dette? Hvis dette er forskning i tilknytning til/samarbeid med sykehuset, så har de kanskje også noen kliniske retningslinjer som kan være aktuelle å se til?
  Hvis det derimot ikke er denne type forskning, så er jeg dessverre blank…
  Vennlig hilsen
  Ingrid H
  Ingrid Heggland, PhD
  Førstebibliotekar
  Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester
  NTNU Universitetsbiblioteket
  Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
  Tlf: +47 73 55 08 94
  Mobil: +47 476 10 745
  - Show quoted text -From: ***@***.***-groups.org <***@***.***-groups.org>
  Sent: Wednesday, December 11, 2019 7:15 AM
  To: RDA in Norway <***@***.***-groups.org>
  Subject: [rda-in-norway] Incidental findings policy
  Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:
  Details on incidental findings policy must be provided.
  Er det nokon som veit kva ein slik "incidental findings policy" går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?
  Beste helsing
  Philipp Conzett, UB UiT
  --
  Full post: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/post/incidental-findings-po...
  Manage my subscriptions: https://www.rd-alliance.org/mailinglist
  Stop emails for this post: https://www.rd-alliance.org/mailinglist/unsubscribe/67153

 • Trond Kvamme's picture

  Author: Trond Kvamme

  Date: 11 Dec, 2019

  Hei,

  spørsmålet om "incidental findings policy" er vel hentet fra Horizon 2020 sin guide "How to complete your ethics self-assessment". Der kommer det fram, slik jeg leser det i alle fall, at en slik policy kun er relevant dersom forskningssubjektene er pasienter. Se punkt 2.1, "Ethics issues checklist". 

  Mvh

  Trond Kvamme, NSD.

   

   

submit a comment